Data

Datakursen har möjlighet att ta emot upp till 24 deltagare. För att handledaren ska kunna hjälpa eleverna vid behov är datorerna placerade i samma rum. Samtliga datorer är sammankopplade i ett nätverk med en snabb Internetförbindelse.

Undervisningen innehåller teoretisk undervisning och praktisk handledning med gemensamma och individuella uppgifter. För att främja samarbete bedrivs små projekt. Det kan vara att göra en tidning eller andra liknande projekt.

Se även dokumentet som ger en generell beskrivning av Gårdshusets verksamhet.

Teoretisk undervisning

 • Allmän datorkunskap
  - Datorns uppbyggnad
  - Windows
  - Office paketet
  - Datasäkerhet
 • Information om ”datakörkortet”
 • Internet
 • E-posthantering
 • Webbdesign
 • Språkträning

 

Praktisk handledning
Handledning ges på nedan listad utrustning och programvara.

Utrustning / programvaror

 • 24 stycken PC
  - Windows XP
  - Internet
 • Programvaror
  - Word
  - Excel
  - PowerPoint
  - Photoshop Elements bildhanteringsprogram
  - Dreamweaver
  - Träningsprogram i svenska språket
  - Teoretiskt körkortsprogram
 • Scanner
 • Web-kamera
 • Digitalkamera
 • Projektor
 • DVD/VHS

 

Gå tillbaka