Orienteringskurs

Kursen genomförs i samarbete mellan kommunal vuxenutbildning, Studieförbundet Bilda och Arbetsförmedlingen.

Den teoretiska delen i kursen är schemalagd 20 timmar/vecka. Övrig tid planeras individuellt med eget arbete, friskvård, valbara kurser i bl. a. data och keramik samt möjlighet till praktik inom Gårdshuset i kök, verkstad och systuga. Parallellt med Orienteringskursen kan du delta i - Praktik i arbetslivet.
Du, Gårdshuset och praktikplatsen utformar en handlingsplan som du sedan följer som ger dig möjlighet till betyg.

Det finns stora möjligheter för dig som kursdeltagare att påverka kursinnehållet. Orienteringskursen som i första hand vänder sig till dig som är utomnordisk invandrare, erbjuder en bra möjlighet för dig att fundera över och planera framtiden. Du arbetar fram en handlingsplan och får hjälp att undersöka vilka möjligheter till arbete och studier som finns. I kursen ägnas mycket tid åt samhälls- och nutidsorientering, svenska språket, matematik som berör vardagslivet och studiebesök på platser och företag som kan vara intressanta. I kursen ingår praktik och söka-jobb aktiviteter.

För dig som känner dig osäker på om du kommer att orka studera och vill känna dig för, är kursen ett bra alternativ.

Individuella samtal, stöd och vägledningssamtal med kursledare, arbetsförmedlare och studievägledare från Jobb- och Kunskapstorget ingår som en viktig del i kursen.

Gå tillbaka