Verksamheten

Verkstad - Kök - Systuga - Data - Studiecirklar
Svenskundervisning
Orienteringskurser - Mamma-barnsvenska


Verkstad

 • Reparation av handikapphjälpmedel
 • Reparation av cyklar
 • Tillverkning
 • Snickeri
Läs mer...Kök

 • Matlagning
 • Bakning
 • Lunchservering
Läs mer...


Systuga

 • Sömnad
 • Lagning
 • Ändring
Läs mer ...

 

Data

 • Windows XP
 • Office 2010
 • Internet
 • Språkprogram

Läs mer ...


Orienteringskurs

Jobb- och Kunskapstorget

Kursen genomförs i samarbete med Linköpings kommun - Jobb- och Kunskapstorget. Studierna är anpassade efter individens behov med individuell kursstart och kursslut.

Där en del är schemalagd och en individuell planerad del finns.
Svenska, SO, Ma och studiebesök är några av de ämnen som ingår i kursen. Studierna kan också ske enligt Sfi.

Kursen ger individen möjlighet till praktik inom Gårdshuset i verkstaden, köket eller systugan, men också praktik utanför Gårdshuset. Alla har dataundervisning och möjlighet att välja extra timmar i data under veckan.

I studieveckan ingår också friskvård och en del valbara kurser som t ex keramik och snickeri.

Läs mer...

 

Mamma - barn svenska

Tanken är att man ska träna på att prata enkel svenska och lära sig hur det är att leva i Sverige.


Kriterierna för att gå är att:

 • du är föräldrarledig med små barn och väntar på dagisplats
 • du har uppehållstillstånd
 • du är anmäld till SFI-undervisningen och ej avslutat den