Verkstaden

Det är möjligt att ta emot cirka elva deltagare. De kan välja att jobba i någon av följande verkstadsdelar.

 • Cykelverkstad
 • Mekanisk verkstad
 • Rekonditionering av handikapphjälpmedel
 • Snickeri

I samarbete med Human Brigdei Holsbybrunn och Östhjälpen i Ödeshög utförs rekonditionering av handikapphjälpmedel och cyklar.
I den mekaniska verkstaden tillverkas smidesljusstakar.
Snickeriet är en ny enhet. Där kommer bland annat vedkorgar att produceras. Deltagarna är även engagerade i Gårdshusets skötsel.
I mån av tid utförs enklare arbeten åt privatpersoner, ex fastighetsskötsel.

Det finns varierande arbetsuppgifter med olika svårighetsgrad. Man börjar med något enkelt för att sedan ta sig an svårare uppgifter. Undervisningen består i grunden av praktisk handledning. Att arbeta i par med svenska som enda gemensamma språk ger fördjupade språkkunskaper.

Verksamheten är i första hand en mötesplats och inte en yrkesutbildning. Den sociala samvaron sätts högt och fikastunden är ett bra tillfälle att diskutera aktuella frågor. En naturlig del av verksamheten är att ibland åka ut och fiska eller bowla. Att titta på en svensk naturfilm kan resultera i en genomgång av olika trädslag etc.

Se även dokumentet som ger en generell beskrivning av Gårdshusets verksamhet.

Teoretisk undervisning

Det finns ingen direkt verksamhetsspecifik teoretisk undervisning. I samband med den praktiska handledningen sker teoretiska genomgångar.

Praktisk handledning

 • Handhavande av maskiner
 • Instruktion vid nya arbetsmoment
 • Problemlösning


Utrustning

 • Cykelverkstad, två arbetsplatser

1. Mekanisk verkstad

 • Excenterpressar, två stycken
 • Pelarborrmaskin
 • Metallbandsåg
 • Bandslip
 • Svets

2. Snickeri

 • Kombimaskin
 • Bandsåg, en stor och en mindre
 • Justersåg
 • Svarv
 • Elektriska handverktyg
 


Gå tillbaka